Rozmowa z Magdaleną Śliwakowską,  Prezesem Zarządu EUROMETAL  SA

 

Eurometal fotJako uznany producent profili, taśm i blach aluminiowych, duże znaczenie przywiązują Państwo do wysokiej jakości swoich wyrobów. Czym się cechuje polityka jakości w Państwa firmie?

Jesteśmy wieloletnim dostawcą dla przemysłu motoryzacyjnego, energetycznego, opakowaniowego i budownictwa. Dlatego produkty przez nas  oferowane muszą spełniać wysokie standardy jakościowe. Wyznaczamy mierzalne cele dla wszystkich procesów, wskazując kierunki doskonalenia. Na podstawie analizy danych o stopniu ich realizacji, a także wykorzystując inne gromadzone dane, poprzez planowanie i wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych, podejmujemy decyzje zapewniające zachowanie wysokiej jakości oferty i stały rozwój przedsiębiorstwa.

 

 

Jak oceniłaby Pani obecnie pozycję firmy na polskim rynku?

    Jesteśmy  drugim w Polsce producentem taśm i blach aluminiowych oraz znajdujemy się w czołówce firm produkujących profile aluminiowe oraz ich komponenty. Wyznacznikiem jakości jest innowacja, bez niej nie ma żadnej szansy rozwoju przemysłowego. Prędkość wdrażania nowych rozwiązań technologicznych jest coraz większa, i firmy, które nie zastosują nowych, innowacyjnych technologii stracą pozycję na rynku. Wolna gospodarka dokonuje wyborów zawsze według kryterium konkurencyjności, a aktualnie nie da się jej osiągnąć bez innowacji. Dlatego jakość i innowacja to główne wyznaczniki naszej przewagi konkurencyjnej.

 

Obecnie jakość w biznesie, to także aktywność społeczna przedsiębiorstwa. Jakie działania podejmuje Państwa spółka na rzecz lokalnych społeczności?

Nasza firma działa w dwóch lokalizacjach – w Stalowej Woli i w Kleszczowie (woj. łódzkie). Jesteśmy bardzo aktywni społecznie w rejonach naszej działalności. Uczestniczymy w wielu akcjach charytatywnych, a także wspieramy szkoły i organizacje pożytku publicznego. Ściśle współpracujemy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, udostępniając swoje nowoczesne rozwiązania uczniom w ramach praktyk, warsztatów i szkoleń.

 

Jaka jest według Pani recepta na sukces w biznesie?

    Idealna recepta na sukces raczej nie istnieje. Każdy ma inną. Dla mnie do osiągnięcia sukcesu niezbędne są wysoko postawione cele, ponad własne możliwości. Tylko takie dają naturalną motywację do ponad ludzkiego wysiłku, pracowitości, poświęceń, wytrwałości i tylko takie cele wyzwolą drzemiący talent i chęci do osiągnięcia rzeczy ponadprzeciętnych. Na to zawsze warto zwracać uwagę, aby  zawsze stawiać sobie wysokie wymagania, oczekiwać najpierw od siebie a potem od innych.

 

Rozmawiała Joanna Chrustek