Klub Liderów Jakości

Klub Liderów Jakości

ponadbranżowa organizacja skupiająca Laureatów Programu Najwyższa Jakość Quality International wyrożniających się szczególą dbałością o zarządzanie jakością - elitę polskiego biznesu, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji badawczych, społecznych oraz środowisk akademickich, dla których normy ISO oraz wszystkie aspekty zarządzania stanowią fundament w doskonaleniu organizacji.

 

Cele Klubu:

 • umożliwienie jego członkom wymiany idei i poglądów w zakresie najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających im codzienną gospodarczą działalność w Polsce i innych krajach Europy,

 • edukacja w zakresie wdrażania i certyfikacji zintegrowanych systemów zarządzania,

 • promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością,

 • kształtowanie właściwego modelu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

 • wspieranie pozytywnych relacji z różnymi grupami interesariuszy, w tym z władzami lokalnymi i kontrahentami,

 • wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, które gwarantują klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

 

Zobacz jak wyglądają

spotkania Klubu Liderów Jakości↓

Klub Liderów Jakości

ponadbranżowa organizacja skupiająca Laureatów Programu Najwyższa Jakość Quality International wyrożniających się szczególą dbałością o zarządzanie jakością - elitę polskiego biznesu, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji badawczych, społecznych oraz środowisk akademickich, dla których normy ISO oraz wszystkie aspekty zarządzania stanowią fundament w doskonaleniu organizacji.

 

Cele Klubu:

 • umożliwienie jego członkom wymiany idei i poglądów w zakresie najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających im codzienną gospodarczą działalność w Polsce i innych krajach Europy,

 • edukacja w zakresie wdrażania i certyfikacji zintegrowanych systemów zarządzania,

 • promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością,

 • kształtowanie właściwego modelu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

 • wspieranie pozytywnych relacji z różnymi grupami interesariuszy, w tym z władzami lokalnymi i kontrahentami,

 • wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, które gwarantują klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

 

Zobacz jak wyglądają

spotkania Klubu Liderów Jakości↓

Europejskie Forum Biznesu 2023

 1 grudnia w Krynicy-Zdroju odbyło się Europejskie Forum Biznesu 2023, wydarzenie to podsumowało  XVII edycję Programu Najwyższa Jakość QI 2023.

 

Gospodarka w obliczu zmian.

Realia, strategie, perspektywy

EFB to cykl spotkań i debat, przygotowanych z potrzeby dyskusji przedsiębiorców, samorządowców, naukowców i mediów, a dotyczących spraw istotnych dla różnych obszarów gospodarki. Od lat w czasie forum jego uczestnicy mogą wymieniać swoje poglądy, doświadczenia, dzielić się wiedzą i nawiązywać relacje biznesowe.

 

 

Co roku Europejskie Forum Biznesu odbywa się pod wspólnym, innym hasłem przewodnim, w 2023 roku mottem wydarzenia było: „Gospodarka w obliczu zmian. Realia, strategie, perspektywy”. W części konferencyjnej EFB 2023 poruszone zostały tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, ekologią, bezpieczeństwem cyfrowym, AI w normalizacji, arbitrażem w dochodzeniu roszczeń za szkody oraz polityką pracowniczą i skuteczną rekrutacją.

 

Zrównoważony rozwój

Dyskusja otwierająca EFB 2023 została poświęcona wyzwaniom gospodarki w realizacji globalnych założeń na rzecz ekologii. Tytuł panelu „Gospodarka zrównoważonego rozwoju. W odpowiedzialności o lepsze jutro” odzwierciedla obecne troski związane z koniecznością wypracowania wspólnych wartości i regulacji związanych z ochroną przyrody.

 

 

Uczestnicy debaty rozmawiali na temat bezpieczeństwa energetycznego, zielonej energii, elektromobilności i przyszłości motoryzacji w kontekście celów 2035 r. oraz tendencji zmierzających do dekarbonizacji transportu. Poruszono również temat unijnych i polskich normom w tym zakresie. W debacie, którą moderowała Ewa Sánchez, Prezes Zarządu Eleport Sp. z o.o., uczestniczyli: Jarosław Grobelny, Prezes Zarządu Intereko Energia Sp. z o.o., Jacek Boruciński, Prezes Zarządu Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. oraz Marta Krejpowicz, Kierownik Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny oraz Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania w Wydziale Prac Normalizacyjnych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Europejskie Forum Biznesu 2023

Bezpieczeństwo cyfrowe oraz sztuczna inteligencja

Następnie mieliśmy możliwość wysłuchania dwóch bardzo ciekawych wystąpień poświęconych nowoczesnym technologiom i tym jak bronić się przed cyberatakami.

 

Andrzej Cieślak, prezes zarządu Dynacon sp. z o.o. oraz ekspert od cyberbezpieczeństwa radził na co zwrócić uwagę w kontekście finansów i cyberodporności w przemyśle. Starał się również odpowiedzieć na pytanie co Polska ma do powiedzenia w tej dziedzinie.

 

Natomiast o normach w odniesieniu do nowych technologii opartych o sztuczną inteligencję opowiedziała Joanna Skwarek, Pełnomocnik Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która przedstawiła aktualny stan i perspektywy normalizacji w odniesieniu do sztucznej inteligencji. Warto dodać, że w PKN został powołany Komitet Techniczny zajmujący się tym zagadnieniem.

 

Arbitraż w dochodzeniu roszczeń za szkody

Ciekawy temat został również przedstawiony w panelu dyskusyjnym pt.: Skuteczny arbitraż / mediacje / w dochodzeniu roszczeń za szkody w polskiej praktyce prawnej. Na czym polega to zagadnienie opowiedzieli uczestnicy spotkania tj. Katarzyna Piechówka, Współwłaścicielka Kancelarii Odszkodowawczej MERITUM Sp.j., Monika Jaroszewicz-Bortnowska, prawnik z zakresu prawa medycznego i ubezpieczeń, Julia Osuch, Pełnomocnik Senatu ds. Współpracy Instytucjonalnej z Powiślańskiej Szkoły Wyższej oraz Jarosław Jaroszewicz-Bortnowski, adwokat.

 

Jakie są największe trudności w zakresie dochodzenia roszczeń, jak się przed nimi chronić i w jaki sposób podnosić swoje kompetencje prawne mogą przykładowo pracownicy systemu ochrony zdrowia, pacjenci, konsumenci? To tylko niektóre zagadnienia, jakie zostały poruszone podczas rozmowy. Szczególną uwagę uczestnicy panelu zwrócili na konieczność szkoleń pracowników systemu ochrony zdrowia. I właśnie dlatego przez Meritum i PSW został w tym roku zainicjowany projekt szkoleniowy skierowany do szpitali w Polsce.

 

Profilaktyka zdrowotna

a rola świadomej suplementacji

Zdrowiu i zdrowemu stylowi życia poświęcony był z kolei panel „Wizja zdrowia przyszłości. Rola profilaktyki, doskonalenia jakości produktów oraz innowacyjnych rozwiązań”.

Dr n. med. Daniel Śliż, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, dr Joanna Uchańska, członkini zarządu Krajowej Rady Suplementów i Odżywek, prof. Piotr Senkus, Współzałożyciel Centrum Kompetencyjnego BPM z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Dorota Hernik, Koordynator ds. Kontroli Jakości, Nutropharma, Magdalena Kaczmarek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej oraz Tadeusz Sowiński, dyplomowany dietetyk, poruszyli takie zagadnienia, jak profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia, jakość produktów w kontekście skutecznej profilaktyki zdrowotnej oraz rola świadomej suplementacji jako elementu kompleksowej strategii zdrowego stylu życia.

Europejskie Forum Biznesu 2023_4

Rynek pracy i skuteczna rekrutacja

Jakie wyzwania stoją przed rynkiem pracy w przemyśle? Już zaczynają się pojawiać nowe zawody związane z rozwojem technologii, liczyć się będzie skracanie łańcuchów dostaw, większe zaangażowanie w działania ESG, rekrutacja na tzw. stanowiska green jobs, na których kluczowe są kompetencje zarządzania miejscem pracy oraz wpływem firmy na środowisko. W Polsce obecnie jest niewielu specjalistów posiadających wiedzę oraz odpowiednie umiejętności w tym zakresie.


Czy robotyka i automatyzacja  przyniesie zmniejszone zapotrzebowanie na pracowników fizycznych? Jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i rzeczywistość wirtualna będą wspierać pracowników? Nowoczesnemu zarządzaniu zespołem pracowników w przedsiębiorstwie przemysłowym poświęcone było case study tegorocznego EFB 2023 z udziałem przedstawicieli Hendrickson Poland Sp. z o.o.: Grzegorza Klechy, Prezesa Zarządu, Anety Fidos, Dyrektor ds. Łańcuchów Dostaw oraz Elżbiety Klębowskiej, Dyrektor ds. Jakości.

 

Kolejnemu zagadnieniu z obszaru HR była poświęcona ostatnia debata Europejskiego Forum Biznesu 2023. Była ona poświęcona zmianom, jakie zachodzą na rynku pracy.  W Polsce brakuje pracowników wykwalifikowanych, posiadających unikalne umiejętności i określone wykształcenie. Jako przykład mogą posłużyć specjaliści zawodów medycznych, kierowcy pojazdów specjalnych czy nauczyciele. Jak efektywnie pozyskać takich pracowników? Jakie są kierunki rozwoju narzędzi rekrutacji? I może najważniejsze, jak utrzymać nowych pracowników w organizacji? Te zagadnienia poruszyli uczestnicy panelu poświęconego trendom i tendencjom efektywnej rekrutacji specjalistów.

Dyskusję poprowadził dr inż. Józef Zakrzewski, ekspert w zakresie zarządzania zmianami i usprawnieniami organizacyjnymi, a jego gośćmi byli dr Adrianna Frączek, Prorektor ds. nauki i jakości kształcenia z Powiślańskiej Szkoły Wyższej, dr Małgorzata Karpińska-Karwowska, doktor nauk ekonomicznych, naczelna pielęgniarka Szpitala Powiatowego w Piszu, wykładowca akademicki w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży oraz Mikołaj Akerman, Prezes Zarządu MPS Sp. z o.o., specjalizujący się w rekrutacjach dla branży medycznej.

 

Wszystkie wystąpienia i debaty EFB 2023 były transmitowane na żywo za pośrednictwem strony Facebook.com/ForumBiznesu i są nadal dostępne na profilu.

 

Gala Finałowa Programu Najwyższa Jakość QI 2023

Europejskie Forum Biznesu 2023 - laureaci

EFB, to nie tylko debaty i rozmowy, ale przede wszystkim święto Laureatów konkursu Najwyższa Jakość Quality International. Podczas ceremonii wręczenia nagród, którą prowadził Przemysław Skowron, podmioty wyróżnione w programie odebrały Medale QI 2023 oraz dyplomy sygnowane przez patronów konkursu: PARP, PKN oraz Katedrę Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Dodatkowo wielokrotni Laureaci otrzymali nagrody specjalne statuetki Pereł, Złotych Pereł i Diamentów QI. Ceremonie wręczenia nagród były poprzedzone wystąpieniami członków Kapituły Programu prof. Tadeusza Sikory, przedstawiciela Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Grażyny Żarlickiej, doświadczonej audytorki jakości oraz włascicielki firmy konsultingowo-doradczej AS-QUAL.

EFB 2023 - laureaci

Wśród podmiotów nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu znaleźli się m.in.: ANWIL, ArcelorMittal, Bank Pekao, Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk, DHL Pracel, Warbud, Powiślańska Szkoła Wyższa, Muszynianka, Przedsiębiorstwo Produkcyjne OknoPlus, Phillips Poland, Kanlux, eService, Nutropharma, Rafineria Gdańska i wielu innych.
Wszytkim Laureatom serdecznie gratulujemy!


Fotorelację z EFB 2023 można zobaczyć tutaj:

 


Program Najwyższa Jakość QI jest organizowany przez redakcję Forum Biznesu od 17 lat. Jego celem jest promowanie w firmach, instytucjach i samorządach skutecznych metod zarządzania jakością. Drugim założeniem projektu jest wskazanie i wyróżnienie tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.


Europejskie Forum Biznesu 2023

Organizator:

ForumBiznesu pl logo Forum Biznesu logo stronagp

Partnerzy:

AQUAL logo Uzdrowisko 2018 Kryniczanka Asterix TV Krynica logo

Patronat Honorowy:

Parlement europejski

MRIT logo1 Malopolska patronat Krynicy Zdroju patronat burmistrza Krynica Zdrój logo
PKN logo 2 KatedraZarzProc UEK PARP logo NCBR logo PL

Partnerzy Wspierający:

Nutropharma logo Dynacon Logo Phantone 269 c tahoma bold CD Muszynianka logo Meritum CO logo Hendrickson Red large Partner Center logo
Eleport logo Apartamenty logo Hotel Prezydent logo Intereko logo Wodki Raciborskie logo  

Patroni Medialni:

DGP logo 2023 TVP3 Krakow podstawowy kolor SpolOdpo logo Biznes trendy logo
       

Europejskie Forum Biznesu 2022

22 listopada br. w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Biznesu 2022, podczas którego oprócz szeregu debat, paneli i rozmów z zaproszonymi ekspertami, poznaliśmy również Laureatów Programów Najwyższa Jakość QI 2022, Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2022 - Dobra Firma, Dobry Pracodawca i Eko Firma, a także Przyjazna Gmina 2022 i Turystyczny Produkt / Usługa Roku 2022. Wydarzenie było transmitowane online na stronie Facebook.com/ForumBiznesu.

 

 EFB 2022 podsumowanie

 

Gospodarka w niepewnych czasach

- wyzwania, zagrożenia, szanse

Tematyka Europejskiego Forum Biznesu od kilku lat w dużej mierze odnosi się do problemów, z jakimi boryka się gospodarka. Hasłem tegorocznego EFB 2022 było: "Gospodarka w niepewnych czasach - wyzwania, zagrożenia, szanse". Podobnie jak w latach poprzednich podczas debat i dyskusji rozmawialiśmy na ważne dla przedsiębiorców tematy. Poruszyliśmy m.in. zagadnienia dotyczące: cyberbezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracowników i konkurencyjności polskiej branży turystycznej.

 

W części inauguracyjnej wystąpili Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu, Mariusz Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Katowice, ktory odczytał list od prezydenta Katowic Marcina Krupy, Grażyna Żarlicka, AS-Qual, Członek Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International oraz Ewa Zielińska, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 

Polska branża turystyczna

Natępnie rozpoczęliśmy cyklu przygotowanych debat i dyskusji. Podczas pierwszego panelu pt."Konkurencyjność polskiej branży turystycznej" rozmawialiśmy o specyfice tej branży w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim, o konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw i regionów turystycznych oraz o tym, jak wzmocnić ich turystyczny potencjał. Za nami już trzeci letni sezon wakacyjny naznaczony efektami kryzysów gospodarczych. Sezony 2020-2021 były obarczone skutkami społecznymi i gospodarczymi covidowej pandemii, a w tym roku wyzwaniami jakie przyniosła fala obywateli Ukrainy w wyniku inwazji Rosji na ten kraj. Wraz z zaproszonymi ekspertami staraliśmy się uzyskać odpowiedzi na wiele trudnych pytań: na czym polegają obecne problemy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem turystycznym, jaka jest turystyka w czasach wyzwań? Jak pomagają w tym nowe technologie i innowacyjne rozwiązania? Jakie jest miejsce samorządu terytorialnego i jego rola w gospodarce turystycznej? W czym upatrywać szans, a gdzie tkwią bariery związane z branżą?

 

W debacie, którą prowadził red. Jacek Kozioł z Forum Biznesu udział wzięli: Karolina Zieleń-Rak z Muzeum Polskiej Wódki, Iwona Mohl, Dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz Wojciech Dziąbek, Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Premiera książki "Jeśli nie lean, to, co?"

Podczas Europejskiego Forum Biznesu odbyła się także uroczysta premiera książki "Jeśli nie lean, to, co?". Mielismy również możliwość porozmawiania z Tomaszem Królem, jej autorem. Publikacja ukazała się pod patronatem ForumBiznesu.pl.

Pozycja ta przedstawia podsumowanie ponad 20 lat pracy i doświadczeń autora, zebrane w zupełnie nową koncepcję zarządzania - Good Sense Management. Ma ona na celu wsparcie polskich przedsiębiorców w rozsądnym zarządzaniu swoimi procesami, bez fiksacji na narzędziach, które przeniesione z amerykańskiego czy japońskiego rynku (lean management), nie spełniają swojej funkcji w krajowych realiach.

 

Ekonomika przedsiębiorstw i gmin

Podczas debaty "Ekonomika przedsiębiorstw i gmin. Polski Ład 2.0. Inflacja i jej wpływ na gospodarkę w biznesie i samorządzie" uczestnicy dyskutowali na temat konsekwencji wprowadzania rozwiązań Polskiego Ładu dla firm i samorządów w Polsce. Konfrontowali nowe przepisy z rzeczywistością, wyartykułowali postulaty i kierunki weryfikacji polityki podatkowej, jak stabilizacja, przewidywalność i poszanowanie prawa oraz ograniczenie fiskalizmu. Była też mowa o kryzysie zaufania do państwa. Opresyjności administracji, finansach publicznych i bezpieczeństwie budżetowym.

 

 

W rozmoweie tej udział wzięli: Mariusz Pakuza, manager Biura Relacji Społecznych w Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialnego za Program Inwestycji Strategicznych Polski , dr inż. Józef Zakrzewski, ekspert w zakresie zarządzania zmianami i usprawnieniami organizacyjnymi oraz projektami unijnymi, Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy, Michał Pierończyk, Prezydent Miasta Ruda Śląska i Zbigniew Suchyta, Burmistrz Strzegomia.

Całą debatę można obejrzeć tutaj↓

 

 

Ekonomika ochrony zdrowia

Kolejny panel dyskusyjny EFB 2022 dotyczył Ekonomiki ochrony zdrowia. Odbył się on z udziałem: mec. Jarosława Jaroszewicza-Bortnowskiego, Moniki Jaroszewicz-Bortnowskiej i Katarzyny Piechówki z Kancelarii Odszkodowawczej MERITUM sp. j., Marcina Połowniaka, Dyrektora Przychodni Medycznych, Prezesa Zarządu NEUCA MED Sp. z o.o., Justyny Mieszalskiej, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. Online połączyły się Marzena Mrozek, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o., Jolanta Sobierańska-Grenda, Prezes Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. i Grażyna Stachowicz, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.. Panel moderowała dr Katarzyna Strzała-Osuch, profesor Powiślańskiej Szkoły Wyższej Prorektor Uczelni.

W tym przypadku uczestnicy debatowali nad bieżącymi problemami ekonomicznymi placówek ochrony zdrowia w Polsce, próbowali odpowiedzieć na pytanie czym jest skuteczne finansowanie oraz zarządzanie w ochronie zdrowia? Była mowa o roli analiz ekonomicznych, bezpiecznym dla statusu zdrowotnego poziomu wydatków i jakie pozycje w budżetach szpitali i innych placówek ochrony zdrowia dotyczą zabezpieczeń przed błędami medycznymi, roszczeniami, odszkodowaniami w kontekście naruszeń praw pacjenta i zakresu odpowiedzialności placówki medycznej.

Panel: Ekonomika ochrony zdrowia

 

Znaczenie bezpieczeństwa cyfrowego

W kolejnej części forum rozmawialiśmy z Andrzejem Cieślakiem, Prezesem Zarządy Dynacon Sp. z o.o., ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa, pn. Znaczenie bezpieczeństwa cyfrowego w Infrastrukturze Krytycznej. O tym: Jakie są zagrożenia dla administracji i biznesu? Jakie są filary i strategie bezpieczeństwa cyfrowego? Jak kształtuje się relacja pomiędzy rosnącym poziomem cyfryzacji a kompetencjami użytkowników?

 

 

Bezpieczna firma jako przestrzeń

rozwoju organizacji i pracowników

Uczestnicy debaty "Bezpieczna firma jako przestrzeń rozwoju organizacji i pracowników" rozmawiali o tym, jakie warunki musi spełnić rozwijająca się firma aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikowi. W jaki sposób wpływa to na organizację? Jakie działania warto prowadzić w obecnych czasach w zakresie employer brandingu oraz jak pozyskiwać talenty i sprawić, żeby pracownicy chcieli zostać w firmie na lata.

W tej rozmowie udział wzięli: Julita Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Phillips Poland, Krystian Fiedziuszko, właściciel marki Jumper Polska i Prezes Fundacji Jumper, Tomasz Król, założyciel Instytutu Doskonalenia Produkcji, autora książek z zakresu zarządzania organizacją. Debatę prowadził dr inż. Józef Zakrzewski, członek rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie zarządzania zmianami i usprawnieniami organizacyjnymi oraz projektami unijnymi.

 

„Fit for 55” i ESG

Uczestnicy ostatniej dyskusji poruszyli bardzo ważne tematy związane z ekologią, zieloną transformacją, rolą państwa i UE w realizacji „Fit for 55” i ESG. Panel rozpoczął się wstępem prowadzącego dr. Mariusza Szeiba, Prezesa Zarządu Texet Poland Sp. z o.o. oraz rozmową z Jadwigą Wiśniewską, Poseł do Parlamentu Europejskiego, z którą połączyliśmy się zdalnie ze studia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Pani poseł poruszyła temat realizowanej polityki klimatycznej UE i kryzusu energetycznego.


Pozostali uczestnicy debaty starali się odpowiedzieć na pytania kto jest odpowiedzialny za realizację „zielonej transformacji”- przedsiębiorcy czy obywatele? Odpowiedzialna transformacja czy „greenwashing”?


W dalszej części dyskusji "Zrównoważony rozwój – ekologia, energetyka, rewitalizacja. Eko-firma i eko-gmina – europejskie dążenia a polskie możliwości w dobie aktualnego kryzysu energetycznego. Zrównoważony rozwój – frazes czy konieczność?" udział wzięli dr Mariusz Szeib, Prezes Zarządu Texet Poland Sp. z o.o., Piotr Żarczyński, Dyrektor Postępu z ArcelorMittal, Jacek Szczepiński, Dyrektor “POLTEGOR-INSTYTUT” Instytut Górnictwa Odkrywkowego,  Jarosław Grobelny, Prezes Zarządu Intereko Energia, Mariusz Ciesiun, Dyrektor 4ECO Sp. z o.o., Paweł Ozga, Burmistrz Świebodzic oraz Marzena Komar, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.

 

Normalizacja a zrównoważony rozwój

Na zakończenie rozmowy z uczestnikami połączyła się również Marta Krejpowicz, Kierownik Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania, Polski Komitet Normalizacyjny, która przedstawiła zagadnienia dot. roli normalizacji w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Rozmowę można zobaczyć tutaj


 

Nagrody

Europejskie Forum Biznesu to również ceremonia wręczenia nagród Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2022 oraz Najwyższa Jakość Quality International 2022, która zakończyła wydarzenie.

Gratulujemy wszystkim Laureatom i mamy nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy się w równie szerokim gronie!


 Europejskie Forum Biznesu 2022

Organizator:   Partner:
Forum Biznesu logo stronagp ForumBiznesu pl logo AQUAL logo

Patronat Honorowy:

Parlament Europejski 2logo MRiT logo PATRONAT Chelstowski4png
Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice2 NCBR logo PL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Katedra Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Polski Komitet Normalizacyjny

Partnerzy Wspierający:

CSL Sp. z o.o. 4ECO Sp. z o.o. TU ZDROWIE logo2 Dynacon logo lekam logo
Instytut Doskonalenia Produkcji Grupa VERBIS Meritum CO logo Wodki Raciborskie Jumper Polska logo strunobet logo
Muszynianka logo Pasieka Ambrozego logo Intereko Energia Sp. z o.o. DPIN logo HOTEL BRYZA
Logo Meisel logo wersal logo PRS logo Invest Komfort  

 Partronat Medialny:

dgp logo dziennik pl Forsal pl gazetaprawnapl logo3
SpolOdpo logo Biznes trendy logo TVP3 Katowice podst tvs logo

Europejskie Forum Biznesu 2021

 

Europejskie Forum Biznesu 2021 – finał Programu Najwyższa Jakość Quality International 2021 oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2021 - Dobra Firma, Dobry Pracodawca, Eko Firma

 

"Gospodarka, przedsiębiorczość, społeczeństwo w postcovidowej rzeczywistości" - pod takim hasłem 30 listopada br. w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Biznesu, będące zwieńczeniem XV edycji ogólnopolskiego Programu Najwyższa Jakość Quality International oraz XIV edycji Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności.

 

Europejskie Forum Biznesu jest najważniejszym z szeregu przedsięwzięć realizowanych w ramach idei Programu Najwyższa Jakość Quality International, którego organizatorem jest nasza redakcja. Naszą intencją jest umożliwianie jego uczestnikom poznania najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających codzienną gospodarczą działalność w Polsce i innych krajach Europy w różnym zakresie, m.in. w odniesieniu do standardów zarządzania, norm, certyfikacji, finansowania innowacyjnych inwestycji, obowiązujących przepisów, a także postulowanych zmian regulacji, które sprzyjać mają rozwojowi, wzrostowi, konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw.

 

W ub. roku Forum, z uwagi na lockdown EFB, odbyło się w przestrzeni internetowej, a poświęcone zostało kryzysowi w gospodarce jaki wywołała pandemia i metodom walki z tą sytuacją. Eksperci debat wyraźnie podkreślili, że na kryzysie można wygrać, zarówno poprzez nabycie nowych kompetencji, jak i ukierunkowania działalności gospodarczej w obszary dotychczas słabo eksplorowane lub w ogóle nie będące w sferze zainteresowań biznesu. Powstały lub rozwinęły się nowe dziedziny i całe gałęzie gospodarki, kierujące ofertę usług i produktów nie tylko w branży medycznej, systemu ochrony zdrowia, ale też komunikowania się, nauki, łańcuchów dostaw czy handlu internetowego. Tegoroczne debaty Europejskiego Forum Biznesu były swoistą kontynuacją wielu wątków determinujących "covidową" rzeczywistość.

 

Pandemia, która w Polsce i innych krajach Europy rozpętała się z początkiem ub. roku przyniosła wiele zmian. W zakresie komunikowania się, przemieszczania się, zarządzania, a nawet języka. Oczywiście nie ma mowy jeszcze w tym momencie o rzeczywistości całkowicie po-covidowej. Jednak nauczyliśmy się jak żyć, pracować w pandemii. Mądrzejsi o te doświadczenia wiemy, że pewne kwestie ulegną i uległy zmianie na zawsze, pewne modele zachowań, systemy zarządzania wpiszą na stałe w swoje schematy pewne nowe narzędzia i umiejętności. Przygotowując się do życia po covidzie, musimy być przygotowani na kolejne tego typu lub inne kryzysy. A nastąpią one na pewno. Analizując sytuację ostatnich niemal 2 lat, staramy się definiować kolejne zjawiska, które nastąpią, poddając je pod dyskusję.

 

Ochrona zdrowia w dobie pandemii

Podczas tegorocznego Europejskiego Forum Biznesu odbył się cykl paneli i debat poświęconych problematyce ochrony zdrowia w dobie pandemii (współorganizator debaty – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu) z udziałem m.in. prof. Mariana Zembali, dyr. SCCS, prof. Michała Zembali i posła Andrzeja Sośnierza.

Prof. dr hab. n med. Marian Zembala, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu - prowadzący panel

"Ochrona zdrowia w dobie pandemii. Wnioski i doświadczenia w walce z pandemią. Dlaczego nie przegraliśmy?"

 

Polityka energetyczna

O kierunkach polityki energetycznej w kontekście ekologicznych postulatów z udziałem m.in. Ewy Zielińskiej, Zastępcy Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego prowadził dr inż. Józef Zakrzewski, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Przemysłowo-Obronnej, który wziął również udział w debacie poświęconej efektywności w organizacji w „postcovidowej” rzeczywistości z udziałem ekspertów w dziedzinie systemów zarządzania, restrukturyzacji firm i optymalizacji procesów.

Panel "Energetyka a ekologia. Dalsze kierunki rozwoju polityki energetycznej". Od lewej: Ewa Zielińska - Zastępca Prezesa ds. Relacji Zewnętrznych i Sprzedaży, Polski Komitet Normalizacyjny, Aneta Korda-Burza - Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju Gaz-System S.A., Adam Orzech - Prezes Zarządu Naturalna Energia.plus Sp. z o.o., Paweł Bednarek - współzałożyciel i Prezes Zarządu Columbus Elite S.A., dr inż. Józef Zakrzewski - Prezes Zarządu Polskiej Agencji Przemysłowo-Obronnej Sp. z o.o

 

Bezpieczny transport

Uczestnicy jednej z debat omówili także rolę bezpiecznego transportu lądowego na przykładach konkretnych rozwiązań w zakresie drogownictwa i kolejnictwa. Osobny panel poświęciliśmy również roli sportu w lokalnej społeczności.

Debata Bezpieczny transport lądowy – drogowy, kolejowy. Odpowiedzialność, potencjał, wyzwania. Od lewej:     mgr inż. Piotr Tarnawski - Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju, Fabryka Pojazdów Szynowych Cegielski Sp. z o.o.,  Krystian Fiedziuszko, właściciel marki Jumper Polska i Fundacji Jumper, mec. Małgorzata Wieleba-Walicka,  organizacja pracodawców branży transportowo-logistycznej „Transport i Logistyka Polska”, dr Michał Henryk Tuszyński, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Cezary Banasiak (Polska Gazeta Transportowa), red. naczelny AutoTransportu 

 

Podsumowanie Programów Najwyższa Jakość QI

i Liderzy Społecznej Odpowiedzialności

 

Podczas Europejskiego Forum Biznesu wręczone zostały medale i dyplomy QI 2021 oraz statuetki Pereł, Złotych Pereł i Diamentów QI 2021 laureatom tegorocznej edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International oraz statuetki laureatom tytułów Lider Społecznej Odpowiedzialności 2021 – Dobra Firma / Dobry Pracodawca / Eko Firma.

 

Najwyższa Jakość Quality International, to prestiżowy, największy, ogólnopolski Program ponadbranżowy, promujący jakość, który skupia grono przedsiębiorców,  instytucji i samorządów z całego kraju. Celem tego przedsięwzięcia jest wskazanie i uhonorowanie Godłem QI tych podmiotów, które przykładają dużą wagę do utrzymywania wysokich standardów w zakresie jakości. Zwieńczeniem każdej edycji Programu jest uroczysta Gala, podczas której Laureaci odbierają przyznane im Godła QI oraz statuetki.

 

Najwyższa Jakość Quality International aktywizuje firmy i instytucje wokół idei zarządzania jakością. Prestiżowe godło QI jest potwierdzeniem, iż organizacja stosuje najwyższe standardy, a także stanowi element budowania przewagi konkurencyjnej. Godła i certyfikaty QI są potwierdzeniem dla odbiorców produktów i usług, iż są one najwyższej jakości. Godło QI  jako rozpoznawalny znak o międzynarodowym znaczeniu, kieruje czytelny przekaz do klientów i kontrahentów.

 

Z kolei Projekt Liderzy Społecznej Odpowiedzialności natomiast ma za zadanie upowszechnienie w działających na terytorium Polski firmach i instytucjach zasad odpowiedzialnego biznesu. Równocześnie ma na celu wskazanie Liderów w zakresie realizacji założeń CSR.W tym roku wraz z portalem SpolecznieOdpowiedzialni.info.organizujemy jego czternastą edycję.

 

Już dziś zapraszamy do udziału w edycjach 2022 obu programów.

 

Europejskie Forum Biznesu 2021

Organizatorzy:

 

Partnerzy:

Partnerzy Wspierający:

Columbus Elite logo logo lekam 2017 RGB GLOWNE Strunobet Logo www Jumper Polska

 

Patronat:

PATRONAT Chelstowski 01

ncbr logotyp

Patronat Medialny:

poradnik przedsiebiorcy logo

Europejskie Forum Biznesu 2020

30 listopada 2020 zostało zainaugurowane Europejskie Forum Biznesu.

europejskieforumbiznesu online

Wydarzenie podsumowało Programy Najwyższa Jakość QI 2020 oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2020: Dobra Firma, Dobry Pracodawca, Eko Firma.

 

Jak wygrać z kryzysem?

W 2020 roku EFB odbyło się pod hasłem: "Jak wygrać z kryzysem?". Podczas debat i paneli dyskusyjnych rozmawialiśmy na istotne dla wszystkich branż tematy związane z zarządzaniem w czasie kryzysu, optymalizacją czasu pracy, komunikacją, marketingiem i PR.

 

Zaproszenie do udziału w Europejskim Forum Biznesu otrzymali prezesi, dyrektorzy, członkowie zarządów, managerowie reprezentujący nagrodzone firmy i instytucje, prezydenci oraz burmistrzowie miast i gmin, urzędnicy państwowi, parlamentarzyści, przedstawiciele Patronów Programu, Sponsorów oraz mediów.

FB Europejskie Forum Biznesu3 

Wśród partnerów oraz patronów honorowych znaleźli się:
Parlament Europejski, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego, Marcin Krupa, Prezydent Katowic, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Pracodawcy RP, Warszawska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Polskich Mediów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polski Komitet Normalizacyjny, AS-QUAL.

EP logo RGB PL MRPiT PATRONAT Chelstowski www2 Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice ncbr logo z czerwonym napisem2
pracodawcrp Warszawska Izba Gospodarcza StowarzyszeniePLMediow PARP UEKb pkn  ASQUAL

Patroni medialni EFB 2020:
Dziennik Gazeta Prawna, GazetaPrawna.pl, Forsal.pl, Dziennik.pl, TVP 3 Katowice, SpolecznieOdpowiedzialni.info, Biznes Trendy

DGP GP pl dziennik pl Forsal pl TVP 3 Katrowice
SpolOdpo Biznes trendy      

 EFB 2020

Europejskie Forum Biznesu

to forum wymiany myśli i poglądów, pozyskania wiedzy i informacji dotyczących poszczególnych branż oraz istotnych aspektów prowadzenia biznesu w Polsce. Wydarzenie skierowane jest do środowiska biznesowego, naukowego i samorządowego, jak również wszystkich zainteresowanych problematyką  zarządzania jakością, efektywnością wprowadzania innowacyjnych rozwiązań  w swoich przedsiębiorstwach oraz biznesem społecznie odpowiedzialnym.

Europejskie Forum Biznesu 2019

26 listopada 2019 roku

 

Pod hasłem "Oblicza, wyzwania i cele w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw, instytucji i gmin" w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Biznesu 2019

  

Wydarzenie zwieńczyło tegoroczną, XIII edycję Programu Najwyższa Jakość Quality International. Podczas Forum odbyło się sześć debat poświęconych różnym obszarom bezpieczeństwa w organizacjach.

Poznaliśmy także Laureatów Programu Najwyższa Jakość QI 2019 oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2019 – Dobra Firma / Dobry Pracodawca / Eko Firma. Wręczone zostały także Perły QI 2019, Złote Perły QI 2019 oraz Diamenty QI 2019.

 EFB 2019 2

 

Postęp cywilizacyjny, rozwój techniki, globalizacja i migracja niosą zmiany oraz pojawianie się nowych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa, które charakteryzują się nieprzewidywalnością, gwałtownością, wielowymiarowością, zmiennością oraz przenikaniem się. Dotyczą wszystkich dziedzin społeczno-gospodarczych, a ich konsekwencje mogą negatywnie wpływać na zdrowie, życie, infrastrukturę, dobra materialne, destabilizację gospodarczą firm, instytucji, gmin i kraju (także w ujęciu politycznym). Ważnym jest nieustanne dostosowywanie się do zmieniających się uwarunkowań w zakresie bezpieczeństwa poprzez doskonalenie już funkcjonujących systemów, czy budowę nowych.

 

Tematem Europejskiego Forum Biznesu było przybliżenie różnych obszarów, wyzwań i celów w zakresie bezpieczeństwa, odnoszącego się do przedsiębiorstw, instytucji i gmin, a w efekcie całego kraju i innych państw Europy. Celem Forum była wymiana poglądów i doświadczeń w powyższym zakresie w formie debaty dotyczącej obecnych uwarunkowań, zagrożeń, szans i wyzwań środowiska bezpieczeństwa.

 

Zagadnienia Europejskiego Forum Biznesu 2019:

- Zarządzanie w organizacji: Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji i systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo (przedsiębiorstwo, instytucja, gmina – wspólne cele, płaszczyzny współpracy, doskonalenie). Bezpieczeństwo produkcji, produktu i usługi

- Gospodarka komunalna: Bezpieczeństwo energetyczne

- Zdrowie: Ochrona zdrowia w aspekcie bezpieczeństwa społeczeństwa

- Finanse: Bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo inwestycyjne

- CSR: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w sporcie

Uroczystego otwarcia Forum dokonali Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu, Bogumił Sobula, Wiceprezydent Katowic, który w swoim wystąpieniu odniósł się do zagadnień zarządzania jakością i bezpieczeństwem w mieście, oraz prof. Tadeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji 

W panelu inauguracyjnym „Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji” eksperci odnieśli się m.in. do zagadnień roli zarządzania bezpieczeństwem, roli normalizacji w budowaniu rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa organizacji i bezpieczeństwa powszechnego, określenia ogólnej polityki kierownictwa firmy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także zapobieganiu i przewidywaniu niebezpieczeństw w pracy. Dyskusję prowadził dr inż. Józef Zakrzewski, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Przemysłowo-Obronnej, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Biznesu.

 

Nowoczesne kształcenie lotnicze odpowiedzią

na wyzwania bezpieczeństwa

W debacie, której partnerem merytorycznym była Politechnia Śląska „Nowoczesne kształcenie lotnicze odpowiedzią na wyzwania bezpieczeństwa i szansą na gospodarczy rozwój regionu”, udział wzięli m.in. prof. dr inż. Bogusław Łazarz, Prorektor Politechniki Śląskiej, Artur Tomasik, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, prof. dr hab. Piotr Niedzielski z Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

 EFB 2019 15

 

Bezpieczeństwo finansowe,

bezpieczeństwo inwestycyjne

było tematem debaty, którą prowadził Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, który z Piotrem Gertychem, Dyrektorem Generalnym firmy PartGroup oraz  Piotrem Ziętarą, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. dyskutował m.in. o tym czym jest bezpieczeństwo finansowe definiowane jako zdolność do pozyskania środków pieniężnych, bezpieczeństwo funkcjonowania i szansa na stabilny rozwój podmiotu z perspektywy sektora finansowego i przedsiębiorstwa. Była też mowa o tym jak zapewnić bezpieczeństwo inwestycji.

 

CSR jako płaszczyzna współpracy

między biznesem a sportem

Podczas Forum sporo miejsca poświęcono także zagadnieniom z zakresu odpowiedzialności społecznej. W debacie "CSR jako płaszczyzna współpracy między biznesem a sportem” zwracano uwagę na pojęcie CSR-u jako elementu w rozwoju lokalnej społeczności, sponsoringu sportowego jako formy utożsamiania się firmy z regionem, czy działaniach polskich przedsiębiorców z zakresu biznesu społecznie odpowiedzialnego w sporcie w kraju i za granicą.

 

Bezpieczeństwo energetyczne

przedsiębiorstw i regionów

Z kolei podczas debaty „Bezpieczeństwo energetyczne przedsiębiorstw i regionów” z udziałem m.in. Dariusza Bliźniaka, Wiceprezesa spółki TRMEW Obrót mowa była m.in. o tym dlaczego i w jaki sposób podmioty powinny samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo energetyczne? Odnawialne (alternatywne) źródła energii i kogeneracja – atuty, a kontrowersje, czy roli audytów i certyfikacji systemów energetycznych. W debacie uczestniczyli także mgr inż. Grażyna Żarlicka, auditor systemu zarządzania środowiskowego, auditor energetyczny oraz Janusz Cieślak, Prezes Zarządu MetalErg Sp. z o.o.

 EFB 2019 18

 

Ochrona zdrowia

Poseł Andrzej Sośnierz, były europoseł i były dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia był jednym z uczestników debaty poświęconej „Ochronie zdrowia w aspekcie bezpieczeństwa społecznego”. Eksperci omawiali m.in. zagadnienia bezpieczeństwa produkcji i produktu dla zdrowia, badań nad wdrażaniem produktu do obiegu społecznego, nowych rozwiązaniach w systemie ochrony zdrowia, zagrożeniach i korzyściach, a także roli normalizacji w ochronie zdrowia.

 

EFJiI 2018

 

26 października 2018 r., Katowice

Europejskie Forum Jakości I Innowacyjności 2018

 

EFJiI to jeden z elementów szeregu przedsięwzięć idei pod nazwą Najwyższa Jakość Quality International, które odbywają się na przestrzeni całego roku – w różnych miejscach i obszarach: na łamach Forum Biznesu, w Biznes Trendy, w serwisach ForumBiznesu.pl i NajwyższaJakośćQI.pl. To platforma wymiany doświadczeń, Klub Liderów Jakości – jako forum spotkań, dyskusji, wymiany poglądów, do którego zapraszamy, by spotykać się i dyskutować podczas wydarzeń w całej Polsce – konferencji, kongresów, szkoleń.

Intencją organizatorów jest umożliwienie jego uczestnikom wymiany idei i poglądów, poznanie najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających im codzienną gospodarczą działalność w Polsce i innych krajach Europy w różnym zakresie, m.in. w odniesieniu do standardów zarządzania, norm, certyfikacji, finansowania innowacyjnych inwestycji, obowiązujących przepisów, a także postulowanych zmian regulacji, które sprzyjać mają rozwojowi, wzrostowi, konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw.

Podczas czterech paneli odbyła się dyskusja o inteligentnych miastach, innowacyjnych przedsiębiorstwach, zrównoważonym rozwoju, idei patriotyzmu gospodarczego, RODO w systemie zarządzania, ekologii jako jednym z filarów Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego oraz o synergii sportu i biznesu.

  

Podczas EFJiJ odbyły się też ceremonie wręczenia nagród Programów Najwyższa Jakość Quality International 2018 oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma / Dobry Pracodawca / Eko Firma 2018. Wręczyliśmy też trzykrotnym Laureatom Programu Najwyższa Jakość Perły QI 2018, a sześciokrotnym – Złote Perły Jakości QI. Wszystko zwieńczył bankiet przy akompaniamencie kwartetu jazzowego.

 

W części inauguracyjnej głos zabrali:

Anna Biszkowiecka, Redaktor naczelna Forum Biznesu

Grzegorz Kwitek, Członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Wioletta Urbańska, Rzecznik Funduszy Europejskich w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Dyrektor Biura Zarządzania Jakością

Prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International

Zgłoszenia do Programu Najwyższa Jakość Quality International przyjmowane były w trzech kategoriach: QI Product, QI Services, QI Order. W ocenie wniosków zgłoszeniowych do Programu Najwyższa Jakość Quality International Kapituła Programu szczególny akcent stawiała na takie zagadnienia, jak m.in. wysoka jakość produktów i usług potwierdzona badaniami kompetentnych instytucji, stan wdrożenia systemów zarządzania, nowoczesność zastosowanych rozwiązań, organizacja systemu, przejrzystość informacji i in.

 

EUROPEJSKIE FORUM JAKOŚCI I INNOWACYJNOŚCI

Sala Cristallo: Panel inauguracyjny

„Inteligentne miasta, innowacyjne przedsiębiorstwa, zrównoważony rozwój”

Zagadnienia poruszane podczas panelu:

- Zrównoważony rozwój gmin i przedsiębiorstw – co to dziś oznacza? (społeczeństwo, gospodarka, ekologia)

- Rola Unii Europejskiej i innych struktur (samorząd, GZE) w tym zakresie

- Nauka a biznes, biznes a samorząd – efekt synergii w kontekście innowacyjności

 

 

DXT20307.JPGDXT20240.JPGEFJiI_2018-17.JPG

Uczestnicy:

 • dr Michał Markiewicz – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Manager Bezemisyjny Transport Publiczny (moderowanie dyskusji)
 • dr Jan Olbrycht, Europoseł
 • prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska
 • Grzegorz Kwitek, Członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Szymon Chojnowski, Zastępca Prezydenta Świdnicy
 • Łukasz Waksmundzki, Doradca Zarządu i współzałożyciel EcoTech System Sp. z o.o.

 

Sala konferencyjna A:

RODO w systemie zarządzania

Zagadnienia poruszane podczas panelu:

- Czy osoby kierujące organizacjami powinny się bać RODO?
- Certyfikacja ochrony danych osobowych
- Praktyka wdrożenia na podstawie audytów powdrożeniowych

DXT20449.JPGDXT20436.JPGDXT20435.JPG

 Uczestnicy:

 • dr inż. Józef Zakrzewski, Doradca, Polska Agencja Przemysłowo-Obronna
 • Grzegorz Gęborek, radca prawny, Rödl & Partner
 • Joanna Skwarek, Pełnomocnik Prezesa PKN ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Polski Komitet Normalizacyjny

 

Sala Cristallo:

„Wybieram Polskie” – idea patriotyzmu gospodarczego.

Zagadnienia poruszane podczas panelu:

- Czy Państwo powinno wspierać polskie firmy? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

- Wspieranie przedsiębiorstw we wdrażaniu i stosowaniu innowacyjnych technologii Przemysłu 4.0.

- Kapitał zagraniczny czy polski? „Oddemonizowywanie” kapitału zagranicznego.

- Jak i czym budować konkurencyjność polskich firm?

DXT20479.JPGDXT20405.JPGDXT20406.JPG

Uczestnicy:

 • dr hab. inż., prof. Politechniki Śląskiej Anna Timofiejczuk, Prezes Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 (Prowadzenie dyskusji)
 • Karolina Świdkiewicz, p.o. Prezes Zarządu, Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Bolesławiec Sp. z o.o.
 • Zdzisław Mikłaszewicz, Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Produktów, Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.
 • Krzysztof Szafraniec,  Dyrektor – Członek Zarządu, Lean-Tech Sp. z o.o.

 

 

Sala konferencyjna A:

Panel „Synergia sportu i biznesu”

Zagadnienia poruszane podczas panelu:

- Sport i biznes - płaszczyzny do współpracy we wzajemnej synergii
- Czy sport bez biznesu może istnieć i czy ma szansę przetrwać?
- Czynniki decydujące o sukcesie w sporcie i w biznesie - podobieństwa
- Jak nie „spaść z góry”, czyli jak osiągać i utrzymać sukcesy?
- Sport to zdrowie, czyli jak sport rozwija i hartuje ducha - nie tylko u sportowców

DXT20631.JPGDXT20615.JPGDXT20619.JPG

Uczestnicy:

 • Robert Hauffe, Menadżer Klubu Biznesu GKS Tychy Tyskiego Sportu S.A.
 • Marzena Sarapata, Prezes Zarządu Wisły Kraków S.A.
 • Adrian Filipek, Koordynator ds. Sportowych, Wisła Kraków S.A.
 • Tadeusz Bartnik, Dyrektor Sportowy GKS Gieksy Katowice S.A.
 • Weronika Nowakowska, reprezentantka kraju w biathlonie, wicemistrzyni świata w sprincie oraz brązowa medalistka w biegu pościgowym z mistrzostw świata w 2015 r. w fińskim Kontiolahti

 

Sala Cristallo:

Ekologia jako jeden z filarów Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego

Zagadnienia poruszane podczas panelu:

- Co oznacza i czym się przejawia odpowiedzialność w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i jaka jest ich rola w zakresie zrównoważonego rozwoju?

- Nowe rozwiązania i technologie stosowane w przedsiębiorstwach, wpływające na ochronę środowiska

- Udział przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłowniczych w realizacji idei smart city

DXT20606.JPGDXT20603.JPGDXT20590.JPG
 

Uczestnicy:

 • Piotr Dudek, Prezes Zarządu AQUA S.A.
 • Marian Kupijaj, Prezes Zarządu Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
 • Dariusz Wysypoł, Kierownik Działu Marketingu i Analiz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu


Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności 

- to forum wymiany myśli i poglądów, pozyskania wiedzy i informacji dotyczących poszczególnych branż oraz istotnych aspektów prowadzenia biznesu w Polsce. Wydarzenie skierowane jest do środowiska biznesowego, naukowego i samorządowego, jak  również wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania jakością, efektywnością wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w swoich przedsiębiorstwach oraz biznesem społecznie odpowiedzialnym.


 

Organizatorem

Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności oraz Programu Najwyższa Jakość Quality International była Grupa Media PRess, wydawca Forum Biznesu, serwisu ForumBiznesu.pl oraz Biznes Trendy

Partnerzy Programu Najwyższa Jakość Quality International:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny
i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Katedra Zarządzania Jakością

 

Patronat Honorowy nad Europejskim Forum Jakości i Innowacyjności sprawowali:

 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Wojciech Saługa, Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz organizacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Patronat medialny:

Rzeczpospolita
Polskie Radio 24
Forsal.pl
Telewizja Polska S.A. Katowice
serwis SpołecznieOdpowiedzialni.info

 

Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności

17 listopada 2017 r., Hotel Czarny Potok, Krynica-Zdrój

Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności

 

Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności, jest zwieńczeniem tegorocznej edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International. To jeden z elementów szeregu przedsięwzięć idei pod nazwą Najwyższa Jakość Quality International, które odbywają się na przestrzeni całego roku – w różnych miejscach i obszarach: na łamach Forum Biznesu - dodatku do Dziennika Gazety Prawnej, w Biznes Trendy w Rzeczpospolitej, w serwisach ForumBiznesu.pl, NajwyższaJakośćQI.pl, SpolecznieOdpowiedzialni.info. To platforma wymiany doświadczeń, Klub Liderów Jakości – jako forum spotkań, dyskusji, wymiany poglądów, dyskusji podczas wydarzeń w całej Polsce – konferencji, kongresów, szkoleń.

 

W Krynicy-Zdroju laureaci Programu Najwyższa Jakość Quality International, z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli środowisk biznesowych, gospodarczych, naukowych i samorządowych podęli dyskusję na tak ważne zagadnienia, jak konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, nowoczesne zarządzanie, synergia nauki, biznesu i jednostek samorządowych, a także społeczna odpowiedzialność biznesu.

 EFJiI 2017 75

 

Podczas wystąpień inauguracyjnych głos zabrali:

 • Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu
 • dr Tomasz Wołowiec, Zastępca Burmistrza Krynicy-Zdroju
 • Wioletta Urbańska, Rzecznik Beneficjenta, Biuro Zarządzania Jakością,
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • prof. dr hab. Tedeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomincznego w Krakowie

Intencją Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności jest umożliwienie jego uczestnikom, wymiany idei i poglądów, poznanie najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających im codzienną gospodarczą działalność w Polsce i innych krajach Europy w różnym zakresie, m.in. w odniesieniu do standardów zarządzania, norm, certyfikacji, finansowania innowacyjnych inwestycji, obowiązujących przepisów, a także postulowanych zmian regulacji, które sprzyjać mają rozwojowi, wzrostowi, konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw.

Kolejny rok przyniesie nieco zmian w systemie zarządzania jakością, na które Kapituła Programu na pewno będzie zwracać dokonując oceny wniosków zgłoszeniowych. Przed nami okres recertyfikacji systemu do normy PN-EN ISO 9001:2015-10. System niesie zmiany, m.in. w takich obszarach, jak:

  • Role, odpowiedzialność i uprawnienia Przywództwa w organizacji
  • Planowanie: działania odnoszące się do ryzyk i szans
  • Wsparcie: zasoby, wiedza w organizacji, świadomość wszystkich pracowników
  • oraz określona forma i model komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej systemu zarządzania jakością.

 EFJiI 2017 10

 

Czynniki wpływające na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki w Polsce – atuty i bariery, szanse i zagrożenia

W dyskusji poświęconej czynnikom wpływającym na konkurencyjność  i innowacyjność gospodarki w Polsce, paneliści skupili się na zagadnieniach problematyki rozwoju wyrobów i usług w kontekście strategii rozwoju kraju, finansowania tego rozwoju, organizacji i zarządzaniu pracami rozwojowymi (także w kontekście norm) oraz ich komercjalizacji w kraju i poza granicami, a także miejscu i roli samorządów w zakresie rozwoju gospodarki, a pośrednio: produktów i usług w kontekście strategii rozwoju kraju, a także finansowania inwestycji własnych gmin.

 

Niemal co trzeci przedsiębiorca skarży się na problem z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach - wynika z badań Millward Brown. Bezrobotnych ubywa, a przedsiębiorcy mają z tego powodu coraz większe problemy. W badaniu na temat trudności jakich doświadczyła firma w prowadzeniu działalności w ostatnich miesiącach, kłopoty zasygnalizowało niemal 9 na 10 respondentów. Najbardziej przedsiębiorcom daje się we znaki nadmierna biurokracja (36 proc.), ale tuż za nią problem z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (33 proc.) oraz rosnące koszty pracownicze (25 proc.). Na dalszych pozycjach znalazł się skomplikowany system podatkowy oraz wysoka, zaniżająca marże konkurencja. W podobnym badaniu, przeprowadzonym jesienią 2015 r. brak ludzi do pracy wymieniany był na końcu długiego zestawienia, a stopa bezrobocia wynosiła wtedy 10 proc. Listę otwierały wówczas podatki i regulacje prawne, a koszty pracy były na piątym miejscu - obecnie są w czołówce przeszkód.

 

 

II Europejskie Forum Jakości

29 września 2016 r., Hotel Marriott,  Warszawa

Europejskie Forum Jakości

 

Podczas wydarzenia przygotowaliśmy dla uczestników siedem różnych paneli dyskusyjnych poświęconych m.in: zarządzaniu jakością, biznesowi społecznie odpowiedzialnemu, polityce pracowniczej, inteligentnym miastom oraz rynkowi nieruchomości w Polsce.

 

Kapital intelekt 2Kapital intelekt 9

 

– To kolejne ważne spotkanie na styku biznesu, samorządu, nauki i spółdzielczości, które jest doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w wielu obszarach prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce – powiedziała Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu podczas inauguracji Forum.

Głos zabrali także: dr inż. Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; Wioletta Urbańska, Dyrektor Biura Zarządzania Jakością w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; oraz prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International: – Wszyscy uczestnicy tego spotkania to entuzjaści jakości. Nas do tej idei nie trzeba przekonywać, naszą rolą jest przekonywać tych, którzy jeszcze nie docenili jej istoty. To bardzo ważne, kolejne nasze spotkanie, bowiem standardy zarządzania nieustannie ewoluują, to nie jest obszar zamknięty, dlatego koniecznym jest poznawanie pojawiających się nowych tendencji w tym zakresie.

Podczas panelu inauguracyjnego Kapitał intelektualny a jakość, który moderował Arkadiusz Zalewski, autor innowacyjnej metody pomiary kapitału intelektualnego w organizacjach, zastanawiano się nad potencjałem tych dwóch wartości oraz ich wpływem na rynki docelowe przedsiębiorstw.

 W trakcie panelu głos zabrał m.in. dr Henryk Siodmok, Prezes Zarządu ATLAS Sp. z o.o., który w swoim wystąpieniu podkreślał wpływ nowych technologii i nowoczesnych metod demokratyzacji w zarządzaniu jako katalizatorów kapitału intelektualnego. Uczestnicy próbowali również znaleźć odpowiedzi na pytania jak wykorzystać potencjał intelektualny polskich firm i zwiększyć tym samym ich przewagę konkurencyjną, czy istnieje i jest możliwy do określenia racjonalny budżet inwestycji w kapitał intelektualny firmy, pozwalający na osiągnięcie oczekiwanej jakości i czy demokratyzacja procesów decyzyjnych zwiększa potencjał organizacji?

Dyskusja w panelu Zarządzanie a konkurencyjność przedsiębiorstw w znacznej mierze skupiła się wokół zarządzania ryzykiem jako obszaru budowania przewagi konkurencyjnej. Została przedstawiona m.in. istota ryzyka gospodarczego, źródła danych dla jego oceny, omówiono także ryzyko z perspektywy łańcucha wartości. Przytoczone zostały także przykłady analizy sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw – dostawców oraz wykorzystania kapitału społecznego. Drugi panel poświęcony zarządzaniu organizacją prowadziła Sylwia Ciemińska z Edenred Polska, która przedstawiła ryzyka, jakie mogą się wiązać z wydatkami służbowymi. Dyskutowano także o tym, jak w teorii i praktyce wygląda zarządzanie nimi, jakie nadużycia i nieprawidłowości mogą wystąpić w procesach zarządzania wydatkami oraz usprawnieniach jakie można wprowadzić w tym zakresie.

Patronat honorowy nad EFJ objęli m.in.: Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa, Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Polski Komitet Normalizacyjny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


 

EFJ - to forum wymiany myśli i poglądów, pozyskania wiedzy i informacji dotyczących poszczególnych branż oraz istotnych aspektów prowadzenia biznesu w Polsce. Wydarzenie skierowane było do środowiska biznesowego, naukowego i samorządowego, jak  również wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania jakością, efektywnością wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w swoich przedsiębiorstwach oraz biznesem społecznie odpowiedzialnym.

Celem organizowanego wydarzenia była wymiana informacji i doświadczeń, integracja różnych środowisk: biznesowego, akademickiego i samorządowego, wypracowanie rozwiązań o charakterze strategicznym (rekomendacje), jak również nawiązanie wzajemnej współpracy pomiędzy uczestnikami Forum. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele firm, samorzadów oraz jednostek naukowych.

Więcej o tematyce i panelistach EFJ: http://najwyzszajakoscqi.pl/index.php/artykuly/109-tematyka-efj-2016

I Europejskie Forum Jakości

28 września 2015 r., Warszawa

 

Europejskie Forum Jakości

 

28.09.2015 r. w Warszawie odbyło się jedno z najbardziej znaczących wydarzeń poświęconych zagadnieniom zarządzania, procesom inwestycyjnym i ich finansowaniu, a także konkurencyjności polskiej gospodarki na zagranicznych rynkach – Europejskie Forum Jakości 2015. Wydarzenie zwieńczyła uroczysta gala IX edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International – poznaliśmy Laureatów, którym wręczone zostały medale QI 2015 w trzech kategoriach: QI Product, QI Services i QI Order.

 

Jak co roku, spotkaliśmy się w gronie Laureatów Programu Najwyższa Jakość QI i ekspertów z różnych dziedzin zarządzania, by podsumować edycję tego konkursu, a także podyskutować o tym, co najważniejsze w odniesieniu do polityki zarządzania jakością,  tendencji w gospodarce oraz spróbować nakreślić to, co czeka polskich przedsiębiorców, samorządowców, placówki służby zdrowia, instytuty badawcze i uczelnie wyższe w najbliższej przyszłości.

 QI 1

red. Anna Biszkowiecka

 

Ważnymi bieżącymi kwestiami są tegoroczne nowelizacje norm ISO, a także nowy budżet unijny 2020 – jakie szanse i wyzwania się z tym wiążą? Polscy przedsiębiorcy muszą również sprostać trudnościom w związku z trwającym kryzysem za naszą wschodnią granicą. Wreszcie, kolejne ważkie tematy, związane są z interdyscyplinarnym ujęciem zarządzania przedsiębiorstwami, instytucjami i urzędami w Polsce. W ich strukturach właśnie pojawia się zupełnie nowe tzw. milenijne pokolenie, które wyzbyte jest już analogowego myślenia, jest na wskroś cyfrowe i multimedialne, dla którego już dziś, firmy muszą wdrażać nowoczesne modele i narzędzia zarządzania i komunikacji. To zarządzanie jutra, zarządzanie zmianą ukierunkowane na maksymalizację efektywności pracowników.

 QI 2

 dr inż. Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

 

W Europejskim Forum Jakości, które odbyło się w warszawskim Hotelu Marriott wzięli udział przedstawiciele organizacji rządowych, samorządowych, prezesi firm i instytucji, przedstawiciele instytucji naukowych i uczelni wyższych.

 

Forum zainaugurowali Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu i Biznes Trendy, dr inż. Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Piotr Burzyk, Dyrektor Biura Zarządzania Jakością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 QI 3

dyr. Piotr Burzyk (PARP)

 

Fundusze unijne 2020

Pierwsza część dyskusji poświęcona została funduszom unijnym w perspektywie do 2020 r. Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, Krystyna Barcik, która przedstawiła zebranym sposób, w jaki ta placówka wykorzystała pozyskane w ostatnich latach środki i jakie inwestycje udało się zrealizować z tego tytułu. Szpital od wielu lat pozyskuje środki finansowe na realizację innowacyjnych projektów rozwojowych oraz systematyczne szkolenia personelu. WSSL swoje działania w ramach pozyskiwania funduszy zewnętrznych koncentruje na trzech instytucjach: Unii Europejskiej, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwie Zdrowia. To właśnie dzięki współpracy z tymi podmiotami placówce udało się zrealizować kilka wieloetapowych i skomplikowanych przedsięwzięć, na które przeznaczono łącznie ponad 50 mln zł.

 QI4

Od lewej: dyr. Krystyna Barcik (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy), dyr. Leszek Król (Mazowiecki Urząd Marszałkowski), dyr. Piotr Burzyk (PARP), Zygmunt Kopacz (Open Nexus), przemawia insp. dr Waldemar Krawczyk, dyrektor Centralnego Biura Kryminalistycznego Policji

 

Dyskusja, prowadzona przez  dra inż. Józefa Zakrzewskiego, wieloletniego prezesa zarządu Techtrading Group, byłego pracownika resortów obrony i skarbu, szefa Rady Dyrektorów Środkowoeuropejskiej Korporacji Przeciwlotniczej, byłego wiceszefa Grupy Bumar (obecnie PHO), kierownika katedry i wykładowcę akademickiego, eksperta w zakresie zarządzania zmianami i usprawnieniami organizacyjnymi oraz projektami UE, odnosiła się przede wszystkim do unijnych programów operacyjnych i funduszy strukturalnych, jakimi dysponuje Polska w ramach budżetu UE do 2020 r. W dyskusji z udziałem przedstawicieli m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Piotr Burzyk, Dyrektor Biura Zarządzania Jakością i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Leszek Król, Zastępca Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, dowiedzieliśmy się w ramach których programów, jakimi kwotami dysponują poszczególne regiony kraju oraz na jakiego rodzaju inwestycje można pozyskać dofinansowanie.

To m.in.:

- EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (46,85 mld EUR dla RP) -wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej poprzez korygowanie przypadków braku równowagi między regionami; wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego;

- EFS Europejski Fundusz Społeczny (13,2 mld EUR dla RP) - inwestowanie w zasoby ludzkie, wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE, zwiększanie szans zatrudnienia mieszkańców Europy, propagowanie lepszego wykształcenia i poprawianie sytuacji osób najbardziej bezbronnych i zagrożonych ubóstwem;

- FS Fundusz Spójności (23,2 mld EUR dla RP) - na pomoc dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniego DNB dla krajów UE-27, w inwestowaniu w transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T) i ochronę środowiska;

- EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (8,6mld EUR dla RP) – ukierunkowany na zwiększenie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawę stanu środowiska naturalnego i krajobrazu, poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz popieranie różnicowania działalności gospodarczej;

- EFMR Europejski Fundusz Morski i Rybacki (0,5 EUR dla RP) –ukierunkowany na wspieranie przechodzenia na rybołówstwo zrównoważone, wspieranie społeczności nadmorskich w różnicowaniu lokalnej gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę jakości życia społeczności nadmorskich w Europie.

 

Podczas konferencji  zdefiniowane zostały zarówno problemy, jak i wyzwania, jakie stoją przed beneficjentami dotacji unijnych w Polsce, a swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielili się także m.in. insp. dr Waldemar Krawczyk, dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, prof. Czesław Puchalski, Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Rozwoju, a także przedstawiciele firm wspierających procesy pozyskiwania dotacji (Adrian Skrocki, Wiceprezes zarządu ADM Consulting Group), jak i przedstawiciele firm będących beneficjentami (Zygmunt Kopacz z Open Nexus, Stanisław Dąbkowski z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu).

 

Stanisław Dąbkowski z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Adrian Skrocki, Wiceprezes zarządu ADM Consulting Group, prof. Czesław Puchalski, Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Rozwoju

Paneliści zgodnie uznali, że beneficjenci, korzystający ze wsparcia doświadczonych podmiotów consultingowych, zwiększają swoje szanse na pozyskanie dofinansowania oraz efektywnego i skutecznego jego spożytkowania.

 

Nowoczesne zarządzanie – dziś i jutro

Znaczna część Europejskiego Forum Jakości poświęcona została nowoczesnemu zarządzaniu – temu które ma miejsce dziś, ale i temu, które czeka nas „jutro”. Wskazane zostały kierunki w zakresie optymalizacji procesów zarządzania, dokonane zostało porównania teorii zarządzania jakością z praktyką. Dyskusję poświęciliśmy także interdyscyplinarnemu podejściu do zarządzania, podejściu do norm i certyfikacji w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Tomasz Sroczyński, Dyrektor ds. Jakości i Bogusław Święcicki, Dyrektor IT  (Grupa ATLAS), wraz z Andrzejem Olsztyńskim, Dyrektorem na Europę Środkowo-Wschodnią IBM Polska) odnieśli się m.in. do zagadnień optymalizacji procesów organizacji, roli polityk konsolidacyjnych, synergii działań, a także zaprezentowali nowoczesne narzędzie do zarządzania komunikacją wewnętrzną w firmie, które implementować można do każdego rodzaju organizacji, bez względu na jej wielkość, branże i obszar działania. Narzędzie IBM Connections, jako social business to innowacyjne i nowoczesne narzędzie komunikacji, bezpośrednio przyczyniające się do budowania przewagi konkurencyjnej. To narzędzie, będące wynikiem współpracy sektora IT z biznesem, wpływające na kulturę organizacyjną.

 QI5

Tomasz Sroczyński, Dyrektor ds. Jakości, Grupa ATLAS

 

Interdyscyplinarnemu podejściu do zarządzania poświęcone zostało wystąpienie Jolanty Kochańskiej, Wiceprezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Z kolei Dominik Wawrzyniak, auditor z DQS Polska Polska wskazywał na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i jego ocenę wobec wymagań, zawartych w znowelizowanych normach ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Jak wskazywał D. Wawrzyniak Organizacja powinna określić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, istotne dla celu jej działania i jej kierunku strategicznego i takie, które wpływają na zdolność organizacji, osiągnięcia zamierzonego wyniku działania systemu zarządzania jakością. Organizacja powinna monitorować te czynniki zewnętrzne i wewnętrzne i dokonywać ich przeglądu. Ze względu na wpływ lub potencjalny wpływ na zdolność organizacji do ciągłego dostarczania wyrobów i usług spełniających wymagania klienta oraz mające zastosowanie wymagania ustawowe i administracyjne organizacja powinna określić:  strony zainteresowane istotne dla systemu zarządzania jakością i odpowiednie wymagania tych stron zainteresowanych, które są istotne dla systemu zarządzania jakością. Organizacja powinna monitorować informacje o zainteresowanych stronach i ich istotnych wymaganiach i dokonywać ich przeglądu. Organizacja powinna określić:  zainteresowane strony w odniesieniu do systemu zarządzania środowiskowego; odpowiednie potrzeby i oczekiwania (tj. wymagania) tych zainteresowanych stron; oraz które z tych potrzeb oczekiwań stanowią zobowiązania w zakresie zgodności.

 

Alternatywne kierunki zagraniczne

dla polskiej gospodarki

W czasie panelu, który poświęcony został alternatywnym kierunkom zagranicznym dla polskiej gospodarki, podjęty został wątek nurtów, jakie obiera polski biznes w swojej ekspansji na rynkach światowych. Wraz z prof. Piotrem Kulą, Prorektorem ds. Innowacji Politechniki Łódzkiej, Maciejem Gałązką, Prezesem Advanced Graphene Products  Andrzejem Dobrowolskim, Dyrektorem białoruskiej firmy Taifun (Grupa Atlas), a także Grzegorzem Klimarczykiem, Prezes Zarządu Open Nexus, dyskutowano m.in. na temat synergii nauki z biznesem w zakresie budowania konkurencyjności polskiej myśli technologicznej i przewagi konkurencyjnej polskiego biznesu na świecie.

 

Budynek A21 – to właśnie tutaj, w jednym z laboratoriów Politechniki Łódzkiej, dokonał się grafenowy przełom. To w tym budynku powstał pierwszy na świecie, wysokiej jakości płat grafenu HSMG, którego właściwości są bliskie wartościom teoretycznym. To wydarzenie przyniosło konieczność powołania nowej firmy – Advanced Graphene Products, której zadaniem jest komercjalizacja przemysłowej metody produkcji, która pozwala na przemysłowe zastosowanie grafenu. Wśród założycieli spółki są zarówno przedstawiciele polskiego biznesu jak i twórcy grafenu HSMG, dzięki czemu firma AGP jest  modelowym przykładem współpracy nauki i biznesu. Firma stoi przed olbrzymią szansą zrewolucjonizowania światowego, grafenowego sektora.

 

Transfer produktów i usług – to najczęstsze przykłady form ekspansji polskiego biznesu za granicą. Trudniej jest odnieść sukces w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i stałej obecności na zagranicznym rynku. Andrzej Dobrowolski, szef firmy Taifun w Grodnie na Białorusi, w którą zainwestowała Grupa ATLAS, jako podstawowy element sukcesu w tym zakresie wskazał konieczność pozyskania rzetelnego partnera po drugiej stronie granicy. Takim partnerem dla Atlasa stała się właśnie firma Taifun, która dziś, jako producent chemii budowlanej, jest  liderem sprzedaży na terytorium Białorusi. O ile jeszcze kilkanaście -kilkadziesiąt lat temu w Polsce synomimem jakości były produkty z Niemiec, tak dziś takim synonimem są Pogląd ten podzielił Lech Wikaryjczyk, reprezentujący gdańską spółkę Learnetic, która jako polski producent nowoczesnych i innowacyjnych systemów, narzędzi i programów do mobilnej, cyfrowej edukacji, podbija kolejne zagraniczne rynki. Ekspansję tę zaczyna zawsze od pozyskania partnera w danym kraju. Firma przebojem podbija m.in. rynki afrykańskie czy Ameryki Płd., gdzie łatwiej jest od przysłowiowego „zera” wdrażać nowoczesne rozwiązania, niż w zróżnicowanych pod względem technologicznym i obowiązujących przepisów krajach rozwiniętych.

 

Zatem w odpowiedzi na pytanie o najbardziej atrakcyjne rynki zagraniczne dla polskiej gospodarki paneliści wskazują kierunki od lat obecne w polskim eksporcie (Niemcy, Białoruś, Rosja, kraje skandynawskie), ale coraz częściej stawia się na tak egzotyczne dla polskiego biznesu regiony, jak południowa i środkowa Afryka czy Chiny. Nieustannie należy stawiać na budowanie przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki, tak, aby, jak wskazywał Grzegorz Klimarczyk Polska pięła się w górę z niechlubnego zajmowanego dziś  45. miejsca w Globalnym Rankingu Innowacyjności, a nasza innowacyjność nie stała na poziomie Mołdawii, a dążyła do światowej czołówki, czyli takich  krajów, jak Szwajcaria, Wielka Brytania i Szwecja.

 

Forum Jakości i Innowacyjności

6 października 2014 r., Warszawa

 

Forum Jakości i Innowacyjności

 

6 października 2014 r., odbyło się Forum Jakości i Innowacyjności, mające na celu wymianę myśli i poglądów, pozyskanie wiedzy i informacji w zakresie istotnych aspektów prowadzenia biznesu w Polsce, a także integracja środowisk biznesowego, akademickiego i samorządowego.

 

Dyskusje poświęcone były innowacji, zarządzaniu jakością i wiedzą oraz funduszom unijnym. Panelistami Forum byli niekwestionowani eksperci w swoich dziedzinach, przedstawiciele Laureatów QI 2014 – Właściciele, Prezesi Zarządów, Dyrektorzy i Kadra Zarządzająca firm i instytucji, reprezentanci Urzędy Miasta st. Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i placówek służby zdrowia.

Forum zainaugurowało wystąpienie m.in. Joanny Tymińskiej, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta st. Warszawy, która powitała uczestników Forum w imieniu prof. Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta st. Warszawy – Patrona Honorowego wydarzenia.

Artur Rymarczyk, Wiceprezes ECOVIS System Revident w panelu poświęconym innowacyjnym rozwiązaniom w gospodarce oraz synergii wiedzy i biznesu mówił o jakości świadczenia usług w odniesieniu do realizowanych programów zwiększających transfer wiedzy i wzmacniających wzajemne powiązania między sferą nauki a biznesu: – Nakłady na rozwiązania związane z innowacyjnością oraz zarządzanie wiedzą owocuje w dalszych działaniach. Wpływa to na rozwój firmy, a jednym z efektów jest stały wzrost zatrudnienia w naszej firmie. Grażyna Żarlicka, Przewodnicząca Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Sekcji Organizacji Publicznych z Klub Polskie Forum ISO 9000 omówiła stosunek jakości produktu do jego ceny i często towarzyszące temu rozczarowania, a Jerzy Miszczak z Energii dla Firm Sp. z o.o. w swoim wystąpieniu podjął temat współpracy z uczelniami wyższymi i innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w strukturach firmy. Konkluzją tej dyskusji jest nieustanna konieczność stawiania na taką synergię w jeszcze większym, niż obecnie, zakresie. Duża rola w tym uczelni publicznych, które mimo wielu pozytywnych przykładów współdziałania z przedsiębiorcami, z trudem podejmują decyzje dotyczące realizacji projektów skierowanych na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Lukę tę coraz częściej wypełniają uczelnie prywatne, które nie boją się podejmować ryzyka. Dyskusja ta bez wątpienia będzie kontynuowana podczas kolejnych konferencji organizowanych przez Forum Biznesu.

 

 

Gala_QI_2014-15.jpgGala_2014_3.jpgGala_2014_2.jpgGala_QI_2014-11.jpgGala_QI_2014-9.jpgGala_QI_2014-10.jpgGala_QI_2014-16.jpgGala_QI_2014-17.jpgGala_QI_2014-22.jpgGala_2014.jpgGala_QI_2014-18.jpg

Drugi panel poświęcony był zarządzaniu jakością. Dobrze opracowany i realizowany system jest czynnikiem sukcesu w biznesie, administracji i nauce. Dariusz Śpiewak, Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówił system zarządzania jakością i informacją oraz bezpieczeństwo transferów danych w ZUS. Z kolei Jarosław Wilk, Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. wskazując na osobiste doświadczenia w zakresie sukcesu w biznesie, powiedział: - To składowa wielu czynników, z których najważniejszy stanowią ludzie, którzy muszą podejmować strategiczne decyzje. Dobrze dobrana kadra musi być zespołem pracowników, który buduje wartość marki. Nie bójmy się podejmować trudnych wyzwań, stawiajmy na specjalistów, których warto pozyskać - ich świeże spojrzenie może wnieść nową jakość w podejmowaniu nowych wyzwań i zarządzaniu firmą. Konkretne przykłady zarządzania jakością praktyce – w zakresie drogownictwa, a zwłaszcza w odniesieniu do kosztownych procesów modernizacyjnych i inwestycyjnych – przedstawił Zbigniew Tabor, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

W dyskusji poświęconej funduszom unijnym uczestniczyli m.in. Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Aleksandra Pabiańska, ekspert ds. doradztwa europejskiego (Accreo Sp. z o.o.) i Leszek Król, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Paneliści wskazywali na konkretne narzędzia,  instrumenty i programy, dzięki którym w nowej perspektywie budżetowej polskie podmioty będą mogły pozyskać ponad 82 mld euro dotacji.

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo zarówno w Forum Jakości i Innowacyjności, jak i Gali Najwyższa Jakość QI 2014. Wierzymy, że pozyskane informacje podczas Forum przyczynią się do dalszego rozwoju firm i instytucji w Polsce, które będą stawały się jeszcze bardziej konkurencyjne na ogólnopolskim i światowym rynku. Liczymy, że zdobyty przez tegorocznych Laureatów konkursu tytuł i godło Najwyższa Jakość QI przyczyni się do wsparcia dalszej budowy pozytywnego wizerunku wzrostu zaufania klientów.

Organizatorem Forum Jakości i Innowacyjności oraz Gali Najwyższa Jakość Quality International jest Grupa Media PRess – wydawca ogólnopolskich tytułów prasowych Forum Biznesu i Biznes Trendy oraz portali Forumbiznesu.pl, NajwyzszaJakoscQI.pl, SpolecznieOdpowiedzialni.info.

 

 

Wyzwania w zarządzaniu jakością

10 czerwca 2013 r., Chorzów

 

Konferencja "Wyzwania w zarządzaniu jakością"

 

10 czerwca 2013 r. w Chorzowie odbyła się konferencja w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu Najwyższa Jakość QI 2013.

 

Konferencja odbyła się w Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie, a uczestniczyli w niej Laureaci dotychczasowych edycji konkursu, przedstawiciele podmiotów biorących udział w tegorocznym konkursie, eksperci w zakresie systemów zarządzania, samorządowcy, prezesi i dyrektorzy firm i instytucji.

 

Normy ISO 9000 są powszechnie uznawane za podstawę budowania systemów zarządzania jakością, bez względu na rodzaj ich działalności. Składają się w Polsce z 4 norm podstawowych, w tym PN-EN ISO 9004:2010 (osiągnięcie trwałego sukcesu), której założenia zaprezentował dr Tomasz Papaj, adiunkt z Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, były wiceprezydent miasta Mysłowice.

 

W dobie coraz chętniej podejmowanych zagadnień partnerstwa publiczno-prywatnego coraz częściej odnosi się te relacje także na poziomie wdrożonych standardów zarządzania. O wyzwaniach, różnicach i podobieństwach, wspólnych celach i  orientacji na klienta mówiła Sabina Cebula, Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego.

 

 

Ważną część dyskusji poświęcono zagadnieniom związanym z systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji. Z wykładem na ten temat wystąpił prof. dr hab. Tadeusz Sikora, a z kolei mgr inż. Grażyna Żarlicka, Przewodnicząca Sekcji Organizacji Publicznych Klubu Polskie Forum ISO 9000, podjęła zagadnienia zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji jako źródła wiedzy doskonalenia systemów zarządzania, w oparciu o normę ISO 27001.

 

Ciekawą dyskusję przyniósł również temat polityki komunikacji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Zagadnienia te podjął dr inż. Józef Zakrzewski, Prezes Zarządu międzynarodowej grupy konsultantów gospodarczych Techtrading Group.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji, prelegentom i ekspertom za aktywny udział w tej ważnej dyskusji, której kontynuacja odbywa się w specjalnie uruchomionym serwisie www.najwyzszajakoscqi.pl, poświęconym zagadnieniom zarządzania jakością, skupiającego ekspertów w ramach Klubu Liderów Jakości.


Konferencja „Wyzwania w zarządzaniu jakością” odbyła się w ramach VII edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International, w którym uczestniczą podmioty gospodarcze i instytucje, stawiające na czytelną politykę jakości.