Do jakich podmiotów kierujemy konkurs Najwyższa Jakość QI?

Do jakich podmiotów kierujemy konkurs Najwyższa Jakość QI?

 

Projekt ten ma charakter ponadbranżowy, a uczestniczyć w nim może każda firma czy instytucja prowadząca działalność na terenie naszego kraju. Organizatorem projektu jest nieprzerwanie od 18 lat redakcja Forum Biznesu.

 

Najwyższa Jakość Quality International jest obecnie największym, ponadbranżowym konkursem projakościowym w Polsce, skupiającym wokół idei zarządzania jakością przedstawicieli firm i instytucji działających na terytorium naszego kraju. Konkurs ten to wyjątkowe przedsięwzięcie, które wokół zagadnienia zarządzania jakością skupia firmy małe, średnie i duże, a także instytucje użyteczności publicznej. Celem tego projektu jest również przedstawianie na przykładach wykorzystywania nowoczesnych metod oraz technik zapewnienia jakości.

 

Nagrody w programie Najwyższa Jakość QI przyznawane są w czterech grupach podmiotów, w zależności od wielkości zatrudnienia, tj. firmy mikro, małe, średnie i duże. Dokumenty aplikacyjne można składać w trzech kategoriach: Produkt, Usługa i System Zarządzania. Dla każdej z nich został opracowany specjalny formularz zgłoszeniowy. Dodatkowo w konkursie odrębnie ocenie poddawane są jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski do udziału w projekcie można pobrać tutaj.

 

Laureaci

Wśród nagrodzonych znakiem QI znajdują się największe polskie spółki jak również firmy mniejsze. Wszyscy Laureaci wyróżniają  szczególną dbałością o jakość swich produktów i usług. Wśród wyróżnionych Godłem QI znajdują się także samorzady, instytuty badawcze, placówki medyczne i edukacyjne.

 

Laureaci Programu tworzą elitarną grupę, która spotyka się na corocznych Galach i konferencjach, podczas których uczestnicy mają możliwość wymiany kontaktów, zdobycia fachowej wiedzy oraz nawiązania współpracy.