Certyfikat Najwyższej Jakości

Posiadanie świadectwa jakości to dowód na to, że firma spełnia określone standardy w zakresie oferowanych produktów lub usług. Dlaczego warto posiadać Certyfikat Jakości QI?


Pozytywny wizerunek
i zwiększenie zaufania klientów
Dokumenty potwierdzające wysoki poziom usług lub wyrobów  pozwalają na zwiększenie zaufania klientów do firmy. Dowodzą one, że dany podmiot stosuje się do określonych i ogólnie uznanych wytycznych. Dodatkowo Certyfikat Jakości sygnowany przez niezależne instytucje prowadzi do zwiększenia zaufania odbiorców  i jest niezastąpioną pomocą w budowaniu wizerunku firmy.

 

Program Najwyższa Jakość QI istnieje od kilkunastu lat, a od wielu edycji nieprzerwanie patronują mu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Katedra Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, organizacje nie związane z żadnym podmiotem gospodarczym, co zapewnia bezstronność oceny.

Znak jakości Quality International  i Certyfikat Jakości QI to symbole o wieloletniej tradycji i renomie, a firmy posługujące się nimi charakteryzują się najwyższym poziomem usług i niezawodnymi produktami.

 

Zwiększenie konkurencyjności firmy
Posługiwanie się certyfikatem Jakości QI umożliwia zdobycie nowych kontraktów oraz zwiększenie zysków. Podmioty, które go otrzymują mają większe szanse na pozyskanie nowych kontraktów, ponieważ wiele firm wymaga od swoich dostawców spełnienia określonych standardów jakościowych. Dlatego wpływa on również na zwiększenie konkurencyjności firmy.

 

Warto podkreślić, że coroczne spotkanie Laureatów tytułu Najwyższa Jakość QI

umożliwia nawiązanie owocnych relacji biznesowych, które mogą przyczynić się

do zwiększenia wyników finansowych.


Motywacja pracowników
Jak wiadomo pracownicy są największym autem firmy, a zdobywane  przez nią wyróżnienia wpływają pozytywnie na ich motywację oraz zwiększają zaangażowanie w pracę. Certyfikat Jakości QI to dodatkowy bodziec, który potwierdza, że ich wysiłek został doceniony i doprowadził do kolejnego sukcesu firmy.

 

Doskonalenie procesów
Nie można pominąć, również faktu, że posiadanie Certyfikatu Jakości QI przyczynia się do ciągłego doskonalenia pracy w firmie. Coroczne poddawanie się weryfikacji pozwala na analizę i ocenę wyników działalności, a to umożliwia wprowadzanie odpowiednich zmian i polepszanie procesów w firmie.

 

Ubieganie się o Certyfikat Najwyższej Jakości QI  to nie tylko dowód na to, że dany podmiot nie obawia się weryfikacji swoich standardów jakościowych, ale także szansa na zwiększenie zaufania klientów, zdobycie nowych kontraktów, poprawę wyników finansowych, zwiększenie motywacji pracowników oraz ciągłe doskonalenie firmy.